ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (Ποσότητες)

Milk Chocolate (60 – 66 mg/oz or 2.12 – 2.33 mg/gram of methylxanthines)

Weight
Mild Reaction
Moderate to Severe Reaction
5 lbs 2.27 kg 0.75 oz 21.26 gm 1.5 oz 42.53 gm
10 lbs 4.5 kg 1.5 oz 42.53 gm 3.0 oz 85.05 gm
20 lbs 9.1 kg 3.0 oz 85.05 gm 6.0 oz 170.10 gm
30 lbs 13.6 kg 4.5 oz 127.58 gm 9.0 oz 255.15 gm
40 lbs 18.2 kg 6.0 oz 170.10 gm
12.0 oz
340.20 gm
50 lbs 22.7 kg 7.5 oz 212.63 gm 15.0 oz 425.25 gm
60 lbs 27.3 kg 9.0 oz 255.15 gm 18.0 oz 510.30 gm
70 lbs 31.8 kg 10.5 oz 297.68 gm 21.0 oz 595.35 gm
80 lbs 36.4 kg 12.0 oz 340.20 gm 24.0 oz 680.40 gm

Semi Sweet Chocolate (150 mg/oz or 5.29 mg/gram of methylxanthines)

Weight
Mild Reaction
Moderate to Severe Reaction
5 lbs 2.27 kg
0.3 oz
8.51 gm
0.6 oz
17.01 gm
10 lbs 4.5 kg
0.6 oz
17.01 gm
1.2 oz
34.02 gm
20 lbs 9.1 kg
1.2 oz
34.02 gm
2.4 oz
68.04 gm
30 lbs 13.6 kg
1.9 oz
53.87 gm
3.6 oz
102.06 gm
40 lbs 18.2 kg
2.1 oz
59.54 gm
4.2 oz
119.07 gm
50 lbs 22.7 kg
2.5 oz
70.88 gm
5.0 oz
141.75 gm
60 lbs 27.3 kg
3.8 oz
107.73 gm
7.6 oz
215.46 gm
70 lbs 31.8 kg
4.2 oz
119.07 gm
8.5 oz
240.98 gm
80 lbs 36.4 kg
4.8 oz
136.08 gm
9.6 oz
272.16 gm

Baking Chocolate (~450 mg/oz or 15.87 mg/gm of methylxanthines)

Weight
Mild Reaction
Moderate to Severe Reaction
5 lbs 2.27 kg
0.1 oz
2.84 gm
0.2 oz
5.67 gm
10 lbs 4.5 kg
0.2 oz
5.67 gm
0.4 oz
11.34 gm
20 lbs 9.1 kg
0.4 oz
11.34 gm
0.8 oz
22.68 gm
30 lbs 13.6 kg
0.6 oz
17.01 gm
1.2 oz
34.05 gm
40 lbs 18.2 kg
0.8 oz
22.68 gm
1.6 oz
45.36 gm
50 lbs 22.7 kg
1.0 oz
28.35 gm
2.0 oz
56.70 gm
60 lbs 27.3 kg
1.2 oz
34.05 gm
2.4 oz
68.04 gm
70 lbs 31.8 kg
1.4 oz
39.69 gm
2.8 oz
79.38 gm
80 lbs 36.4 kg
1.6 oz
45.36 gm
3.2 oz
90.72 gm